Als u als echte Brabander ook vindt dat Brabant een volkslied verdient én vindt dat Brabant van Guus Meeuwis het nieuwe Brabantse volkslied dient te worden, kunt u de onderstaande petitie ondertekenen.

Voor u hebben inmiddels al 0 mede-Brabanders ondertekend.


Over Brabant voor Brabant

Brabant voor Brabant is een burgerinitiatief van de gelijknamige actiegroep die bestaat uit drie jonge Brabanders (Paul Celie, Paul Smeulders en Stijn Smeulders). De initiatiefnemers vinden dat het nummer ‘Brabant’ van Guus Meeuwis het officiële Brabantse volkslied dient te worden. Op dit moment is Brabant de enige Nederlandse provincie zonder officieel volkslied.

Brabant voor Brabant is opgestart als reactie op de brief die de hoofdredacteur van BN/deStem (Johan van Uffelen) mede namens het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en Omroep Brabant aan de Commissaris van de Koningin heeft gestuurd. In deze brief wordt gevraagd ‘Brabant’ van Guus Meeuwis tot het officiële Brabantse volkslied te benoemen.

De website is gelanceerd op vrijdag 24 augustus en biedt Brabanders de mogelijkheid om hun steun kenbaar te maken voor ‘Brabant’ als officieel Brabants volkslied. Op maandag 3 september zijn de namen van de - toen 21.000 - ondertekenaars aangeboden aan de Commissaris van de Koningin, mevrouw Hanja Maij-Weggen.

Vrijdag 14 september was een essentiële dag voor Brabant voor Brabant. De Statencommissie Bestuur en Middelen zou besluiten of het in Provinciale Staten tot een stemming zou komen over het voorstel om ‘Brabant’ van Guus Meeuwis tot officieel Brabants volkslied te benoemen. Helaas besliste de Statencommissie met een nipt verschil van 2 stemmen (28 tegen, 26 voor) dat er geen stemming in Provinciale Staten zou komen. Hiermee werd de democratische mogelijkheid om ‘Brabant’ tot officieel Brabants volkslied te benoemen afgesneden.

Voor Brabant voor Brabant betekent dit dat het einddoel van de actie voorlopig niet bereikt wordt. Toch is de actiegroep zeer tevreden over het verloop en de impact van de actie. De zaak van het Brabantse volkslied is duidelijk op de kaart gezet en heeft veel aandacht gekregen.

Tevens heeft de Provincie in het najaar van 2007 bekend gemaakt om ‘Brabant’ vaker te gaan gebruiken bij officiële gelegenheden van de Provincie. In 2009 is het traditionele nieuwjaarsconcert van de Provincie Brabant voor het eerst afgesloten met ‘Brabant’, uitgevoerd door het Brabants orkest in het Provinciehuis. Het begin van een traditie bleek in 2010!

Chronologisch:

16 augustus Brief Brabantse media aan Commissaris van de Koningin
24 augustus 2007 Website gelanceerd
25 augustus 2007 1.000 ondertekenaars
26 augustus 2007 2.000 ondertekenaars
27 augustus 2007 5.000 ondertekenaars
28 augustus 2007 TV: Brabant voor Brabant in NOS Journaal 10.000 ondertekenaars
29 augustus 2007 15.000 ondertekenaars
1 September 2007 20.000 ondertekenaars
3 September 2007 21.000 Handtekeningen aangeboden aan Commissaris van de Koningin, Hanja Maij-Weggen
5 September 2007 Omroep Brabant: te gast in Robbertje Bartol
8 September 2007 Enquête, 64% Brabanders voor ‘Brabant' Radio 2: Spijkers met Koppen
25.000 ondertekenaars
14 September 2007 Handtekeningen aanbieden aan Provinciale Staten, Commissie Bestuur en Middelen
14 September 2007 Provinciale Staten, Commissie BM besluit dat er geen stemming komt in Provinciale Staten over het Brabants volkslied. Hierdoor wordt ‘Brabant’ niet het officiële Brabantse volkslied.
Najaar 2007 De Provincie Brabant besluit dat 'Brabant' voortaan vaker gebruikt zal worden bij officiële gelegenheden van de Provincie Brabant.
4 januari 2009 'Brabant' van Guus Meeuwis wordt als officieus volkslied gebruikt ter afsluiting van het nieuwjaarsconcert van de Provincie Brabant.

BB'ers
De volgende bekende Brabanders ondersteunen de actie:
Berry van Aerle Ex-Voetballer
Rob Bartol Omroep Brabant
Prof. Arnoud-Jan Bijsterveld Hoogleraar Cultuur in Brabant
Grad Damen Zanger
Jurgen van den Goorbergh Motorcoureur
Onno Hoes Gedeputeerde Provincie
Pierre van Hooijdonk Ex-Voetballer
Peter Koelewijn Zanger
Toine Manders Lid Europees Parlement
Bisschop Muskens Bisdom Breda
Rijk & Van Brabant Radio 8FM
Frits Spits Radio-presentator
Johan van Uffelen Hoofdredacteur BN/de Stem
Albert Verlinde Tv-presentator
Lucille Werner Tv-presentatrice

Hoe verder?
Zoals u ziet is de website ook na 3 september nog gewoon open, zodat het mogelijk blijft om Brabant voor Brabant te steunen. Op vrijdag 14 september zullen de ongeveer 5.000 nieuwe handtekeningen worden overhandigd aan de Commissie Bestuur en Middelen van de Brabantse Provinciale Staten. Samen met de handtekeningen zal ook de enquête van BN/de Stem worden overhandigd, waaruit blijkt dat 64% van de Brabanders ‘Brabant’ als officieel volkslied wil en 72% van de Brabanders het nodig vindt dat Brabant een officieel volkslied krijgt.

Contact

Voor meer informatie over Brabant voor Brabant kunt u gebruik maken van onderstaand e-mailadres of telefonisch contact opnemen met Paul Smeulders.

Telefoon: 06-43205351
E-mail: info@brabantvoorbrabant.nl

Helaas is het op dit moment niet meer mogelijk om te stemmen. Wij danken alle stemmers die ons gesteund hebben om van 'Brabant' het volkslied van Brabant te maken.